REVERSE ENGINEERING
Bygg CAD modeller från Scan-Data
3D INSPECTION
Analysera din mätning
Analys & mätteknisk programvara
DIGITAL SCULPTING
Virtuell modellering i lera
PUNKTMOLN VISUALISERING
Visualisering/Editering av stora punktmoln
• Arenda 4D
Modulbaserad mjukvara för punktmoln