Welcome to Xtura demo page
- for Geological Documentation and Risk Analysis
1/5
Gigapixel Photogrammetry and Laser Scanning for Land slides and Rock Slope Analysis
1/2
Gigapixel Photogrammetry and Laser Scanning for Mining
1/11
Data Analysis & Volume Measurement
Equipment & Software

Surveying before Scanning

Bader Center Panotour utfördes på uppdrag av  Performing Arts Center för att demonsrera kapasiteten av att använda sig av Panotours när det gäller billjett/plats bokning.

Photogrammetry and Laser Scanning Equipment

Den här panotouren togs fram som en del av ett engineering projekt för att dokumentera aktuell status, skador och risk analysering på det gamla monumentet. På grund av deb höga risken bestämdes att analyser skulle utföras med hjälp av laserskanning och 360 fotografering med digitala foto-robotar.

Accuracy

Bader Center Panotour utfördes på uppdrag av  Performing Arts Center för att demonsrera kapasiteten av att använda sig av Panotours när det gäller billjett/plats bokning.

Engeneering Geology and 3D-4D Remote Sensing

Paneva, N., Folkesson, P., Fergusson, M., Bevan, G. 2016. Monitoring and Mapping Unstable Rock Slopes Before and After Failure Using Digital Photogrammetry

Lato, M., Bevan, G., Fergusson, M. 2012. Gigapixel Imaging and Photogrammetry: Development of a New Long Range Remote Imaging Technique

Downloads

Företagspresentation -

Laser skanning-eng

Xtura - Bergmekanik Presentation-eng

Xtura - Sprickdetektering  Presentation-eng