SCAN IT. MESH IT. SURFACE IT. IN MINUTES.

Geomagic Wrap är det perfekta verktyget att skapa mesh modeller eller enkla ytmodeller. Geomagic Wrap är en komplett verktygslåda för att omvandla Punktmoln till mycket noggranna ytor, polygon och CAD-modeller. Wrap är en viktig komponent i modellering från scannad data, Geomagic Wrap har branschens mest kraftfulla redigering av punktmoln, mesh editering  och avancerade ytmodellerings funktioner paketerat i en enkel användare miljö.

Översikt

Geomagic Wrap gör det möjligt för dig som användare att omvandla punktmoln, mätdata eller importerade 3d format /STL, OBJ, etc) till polygonmodeller eller ytmodeller i 3D som kan användas i tillverkning, analyser, design, media, arkeologi etc.

A surface model created in Geomagic Wrap

Funktioner

• Exakt ytmodellering med en knapptryckning "AutoSurface".

• Export av hög kvalitativa 3D mesh i alla neutrala polygonformat.

• Ett nytt re-mesh verktyg som återskapar och förbättrar en dålig 

   mesh, för att sedan kunna exportera den.

• Sömlös integrering  för 3D-printer, rapid prototyping, vidare   

   modellering etc.

• Omfattande support, teknisk hjälp, utbildning och gratis 

   utbildningsmaterial online av alla Geomagic's produkter

xtura_new_logo_black.png
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

© 2021 by XTURA AB, all rights reserved