Introducing Geomagic Control X 2018
 
Geomagic Control X 2018 addresses unique requirements for the aerospace and automotive industries, providing 50% increase in efficiency over competitors

Geomagic® Control X™ är en komplett analys och mättekniskt programvara som har marknadens bästa och enklaste arbetsflöden för 3D scanned mät-data.


Med Geomagic Control X får kvalitetsavdelningen ett enkelt och avancerat verktyg med direkta funktioner, som ger dig en komplett spårbar kontroll och mätprocess. Control X är snabb, exakt och ger användaren en tydlig bild över mätresultaten. Tydliga grafiska mät och analys rapporter ger en ökad produktivitet och bättre arbetsflöde.

Översikt

Geomagic Control X ger dig ett enkelt och komplett verktyg för 3D mätning. Den kraftfulla CAD motorn som är lånad från Design X ger dig möjlighet att med enkelhet analysera single detaljer eller kompletta assemblies.

 
Control X har en komplett verktygslåda med Form & läges funktioner, du kan dessutom importera de flesta CAD format direkt till Control X inklusive PMI import, vilket gör det möjligt att läsa in alla toleranser och funktioner direkt i från din CAD modell.


Control X är certifierad enligt NIST-PTB

 
Funktioner
Hover for more info
Hover for more info
Hover for more info
Hover for more info
Hover for more info
Hover for more info
Hover for more info
Hover for more info