Arkeologi/Heritage Tjänster
1/7

Vi utvecklar dokumentations- och analysmetoder som kan användas i samband med renovering, restaurering och konservering av såväl konstverk som kulturhistoriskt värdefulla interiörer/exteriörer hos äldre byggnader och föremål.

Vill du veta mer? Skicka en förfrågan eller ring oss direkt på 0300-12012

Dokumentation av Hällristningar, Runstenar mm
1/8

Vi dokumenterar hällristningar världen över. Vi använder i stort sett uteslutande fotogrammetri för all dokumentation.

Till skillnad från laserskanning är fotogrammetri är det överlägset bästa och mest effektiva sättet att dokumentera hällristningar på samt den standard som skall användas för denna typ av dokumentation.

 

Noggrannheten är lika eller bättre än annan teknologi t.ex. laserskanning (max 0.1 pixel noggrannhet, 0.01px noggrannhet med targets). Upplösningen varierar beroende på: kamera, lins och distans till objektet. Man kan räkna med µm10 vid en distans under 1m från objektet. Tekniken kan användas oavsett väder eller ljus. En mörk gravkammare eller en öppen häll ger samma resultat.

Vill du veta mer? Skicka en förfrågan eller ring oss direkt på 0300-12012

3D Dokumentation

Dinosaurier i Norge

Vi har under många år arbetat med 3D dokumentation av ben och stenfossiler. När paleontologen Jørn Hurum frågade om vi kunde hjälpa till och dokumentera en del av de fynd man hittat på Svalbard, tackade vi naturligvis ja. Vi arbetade fram helt nya kombinationsmetoder för att kunna dokumentera benbitarna så exakt som möjligt. Både laser och fotogrammetri kunde användas under projektet som pågick under flera år.

Jørn Hurum - Vattenlevande dinosaurier i Svalbard
Fotogrammetri av arkitektoniska objekt
1/5

Vill du veta mer? Skicka en förfrågan eller ring oss direkt på 0300-12012

Mål:

Ta fram detaljerade tredimensionella modeller, som är skalenliga och korrekt orienterade med textur.

 

Export: ritningsunderlag i korrekt skala samt 3D modeller.

 

Kantarus - Dryckeskärl
Genomskärning punktmoln